Nabízím odvoz na trase

Nastavte trasu po které pojedete protažením cesty na mapě.

Typ odvozu

Datum a čas

Min. odvoz

Jakou minimální vzdálenost [v km] jste ochoten odvést spolujezdce.

Odklon

Jakou maximální kolmou vzdálenost [v km] jste ochoten odchýlit se od trasy vyznačené na mapě.

Nastavení přesné trasy na mapě, min. odvozu a max. odklonu je velmi důležité. Závisí na tom, jak bude, resp. nebude možné Vaši nabídku vyhledat.
Pro více informací viz: Proč nemohu zadat města po trase mé nabídky na odvoz?

Volná místa

Cena pro 1 cestujícího [Kč]

Doplňující informace

Mobil

Zadejte mobilní číslo, aby Vás mohli cestující rychleji kontaktovat. Vaše číslo nebude veřejné a zobrazí se pouze po přisednutí na Váš odvoz.